Udostępniliśmy również pakiet usług obejmujący warsztaty kreatywne dla pracowników działów marketingu, sprzedaży, doradztwo w zakresie rozwoju produktów i usług oraz badania ilościowe i jakościowe kultury organizacyjnej

2019-11-13

02 Czym są badania jakościowe? Jakościowe badania marketingowe pozwalają na dotarcie do często nie ujawnianych, nie uświadamianych motywów zachowań. Badania etnograficzne mogą mieć charakter eksploracyjny, wyjaśniający lub opisowy. Historia mówiona i badania biograficzne poza wywiadem. Badanie jakościowe stosujemy wtedy, gdy mamy zamiar zbadać całą populację, lub grupę badawczą oraz ważna jest dla nas analiza natężenia wśród niej danej cechy lub ilość jej występowania. Udostępniliśmy również pakiet usług obejmujący warsztaty kreatywne dla pracowników działów marketingu, sprzedaży, doradztwo w zakresie rozwoju produktów i usług oraz badania ilościowe i jakościowe http://www.ideacc.pl/oferta/szczegoly/badania-ilosciowe kultury organizacyjnej. Prowadzimy kompleksowo badania społeczne, sondaże oraz badania opinii bazując na szerokiej gamie metod pozyskiwania danych. Jeśli nie znamy dość dobrze obiektu badania, zastosowanie metody jakościowej będzie odpowiednie, gdyż w toku badania opracowuje się często definicje i hipotezy. Pamiętajmy, że dane zdobyte w czasie badania jakościowego nie są reprezentatywne. Zdajemy sobie sprawę, że tradycyjne badania często nie spełniają swojej funkcji. Badanie jakościowe pomaga nam zdobyć dane, które sprawią, że na badane zjawisko spojrzymy zupełnie z innej strony. Uczestnicy badania dzielą się swoimi doświadczeniami lub spostrzeżeniami na określony temat,. Pogłębiamy zdobytą wcześniej wiedzę w czasie badania ilościowego. Nie możemy zapomnieć również o tym, że tego typu badania są czasochłonne i wymagają od nas dużej ilości zasobów pieniężnych. Projektujemy i realizujemy badania zarówno dla klientów biznesowych, w tym w szczególności dla podmiotów o ogólnopolskim zasięgu, jak i instytucji administracji państwowej i samorządowej. Budujemy od lat najlepsze strategie i badania marketingowe, bo kochamy to robić. Badania etnograficzne można także prowadzić w środowisku pracy,. Aby odpowiedzieć na te pytania potrzebne ci są badania ilościowe. Badania biograficzne prowadzone na podstawie dokumentów osobistych, czyli biografia poza wywiadem. Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem ekspertów z dziedziny badania rynku, socjologii, psychologii, marketingu, ekonometrii, statystyki. Badanie jakościowe powinno być nieodłącznym elementem badań ilościowych, jednak tylko niewielka ilość firm decyduje się na taką decyzję ze względu między inny mina kwestie finansowe. W przeciwieństwie do tradycyjnych fokusów, metodologia ma bardziej dynamiczny charakter i pozwala uwzględnić wyniki badania w trakcie jego trwania (tzw. Badania ilościowe pozwalają zmierzyć zakres zjawiska, umożliwiają opisać w kategoriach zmiennych ilościowych. Badania jakościowe interpretują i opisują zjawiska społeczne z perspektywy wewnętrznych przeżyć podmiotów badania. Z jakimi trudnościami trzeba liczyć się wybierając badania z użyciem wywiadu? Przykładowo, w jednym badaniu możemy wykorzystać dane ilościowe do analizy cech strukturalnych danego zjawiska, a procesy z nim związane analizować przy pomocy metody jakościowej. Są to pojęcia charakterystyczne dla badań ilościowych, z którymi często utożsamia się badania społeczne.